Årsmøte IF Fram 28.mars 2017 kl 18

Jon Egil F Jøssang
21.03.2017
Det innkalles til ordinært årsmøte for IF Fram Hovedforening tirsdag 28.mars kl 18:00 i Klubbhytta.

 

Saksliste Årsmøte IF Fram Hovedforeningen 28. mars kl 18:00


Sak 1              Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2              Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

 

Sak 3              Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

 

Sak 4              Behandle IF Frams årsberetning, samt virksomhetsberetning

 

Sak 5              Behandle IF Frams regnskap i revidert stand

 

Sak 6              Behandle forslag og saker

 

Sak 7              Fastsette medlemskontingent

 

Sak 8              Vedta IF Frams budsjett

 

Sak 9              Behandle IF Frams organisasjonsplan

 

Sak 10            Valg


Sakspapirer ligger ute på Administrativt -> Årsmøte 2017