Besøk fra visepresident i NFF

​Fra venstre: Mustafa Ayoub, Tonje Egeli, John Svee, Mette Christiansen, Jon Egil F Jøssang, Bjarte Gjone og Roger Bakke

Jon Egil F Jøssang
05.05.2017
Fram hadde nylig besøk fra visepresident i NFF som var nysjerrig på Fram for alle prosjektet

Fram er i gang med et spennende og meningsfullt prosjekt i samarbeid med NAV Larvik. Prosjektet er kalt "Fram for alle". Prosjektet har sitt utspring i det eksisterende arbeidet Fram har gjort i flere år med fokus på inkludering og integrering til idretten. Fram ønsker å være en integreringsklubb og det kom en forespørsel fra NAV om Fram ville være med på et prosjekt om å bli mottaksklubb i Larvik. Fram vil derfor nå bli en del av integreringsprogrammet til NAV og Norsskolen. Mens foreldre får info om idrett i Norge på samling hos Fram er barna på feltet sammen med Fram- trenere og andre Fram- spillere. Disse samlingene og foreldrekveldene kjøres sammen med NAV. Det er viktig at barna som skal være med i idretten kobles opp sammen med foreldrene. Det orienteres om uformelle regler og forventninger om klubbtilhørighet og hvordan barna følges opp mot frivillige aktiviteter og blir kjent med klubben i nærmiljøet. Samlingene skal ha et sosialt fokus rundt aktivitetene for hele familien. Alle barna vil også få tilbud om å kunne være med på Fram- på- dagtid, en gratis Fotball-Fritids-Ordning som drives av Fram etter skoletid. En syrisk trener er også tilknyttet prosjektet, sammen med trenere i Fram. Etter denne introduksjonstiden vil deltakere naturlig bli inkludert i idrettslagene de vil sokne til via skolen og nærområdet sitt. Dette prosjektet vil derfor naturlig ha dialog og samarbeid med andre idrettslag i området.

 Det var derfor ekstra hyggelig at Fram fikk en hyggelig melding forrige uke om at visepresidenten i NFF Mette Christiansen ønsket å komme på besøk for å høre om prosjektet. Det ble invitert til en samling i forbindelse med hjemmekampen mot Nest Sotra søndag 30.april. Tilstede var også Tonje Egeli fra NFF Vestfold, Bjarte Gjone fra NAV og enkelte av sponsorene som alltid inviteres til sponsortreff på klubbhytta før hjemmekampene.

 En entusiastisk leder i breddeavdelingen John Svee presenterte prosjektet for forsamlingen. Petter Belsvik var også innom og informerte kort om det andre Fram For Alle prosjektet hvor en har to ukentlige treninger for enslige asylsøkere i samarbeid med Larvik Mottak.  

 Etter presentasjonene hadde vi en hyggelig samtale hvor Mette Christiansen viste begeistring for prosjektene Fram driver og ønsket å ta dette videre sentralt som et godt eksempel for intergreringsarbeid i et idrettslag. Det ble også avtalt at Fram naturlig kan bli invitert til videre samlinger med andre klubber rundt temaet.

 NFF representantene ønsket også å få med seg A-lagets kamp mot Nest Sotra og ble invitert på den provisoriske VIP tribunen (et utbretta liggeunderlag på ståtribunen) hvor man fikk overvære en spennende kamp! Vi takker for besøket og ser frem til prosjektet starter opp neste uke.

20170430_141703.jpg

John Svee presenterer prosjektet.

20170430_143025.jpg

Petter Belsvik var innom og fortalte om prosjektet med Larvik Mottak.

20170430_160602.jpg

God steming på VIP- tribunen i deilig vårvær på Fram. 


20170430_145854.jpg