Borgertoget 17 mai

Rune Holst Bloch
07.05.2018
Borgertoget 17. mai

IF Fram har plass nr 17 i årets borgertog (litt nedenfor Torget, se kart)

kl. 17.00 Oppmøte. Alle stiller på tildelte plasser.

kl. 17.15 Borgertoget går følgende trasé: Larvik torg – Nansetgata – Sverres gate – Gunnar Thoresens vei – Festplassen i Bøkeskogen

Alle Fram-medlemmer og venner oppfordres å stille til borgertoget.