Ekstraordinært årsmøte IF Fram

Jon Egil F Jøssang
20.04.2017
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IF Fram fredag 5.mai kl 17:00 på Klubbhytta.

​Innledning:

I årsmøte 30.03.16, pkt 8, så ble det vedtatt følgende:

Det vedtas en kostnadsramme på 10 mill i henhold til vedlagte finansieringsplan og driftsbudsjett. Det gis fullmakt til at arbeidet kan starte i 2016. Det vil kalles inn til ekstraordinært årsmøte hvis behov for vesentlige endringer i driftsbudsjettet eller endring i kostnadsramme. Forslaget ble enstemmig godkjent.

 

Det er ingen vesentlige endringer i driftsbudsjettet eller kostnadsramme, men i henhold til krav fra finansieringsinstitusjon, for opptak av byggelån til Rehabilitering av Framhallen for Framparken Eiendom AS hos Sparebanken1, har det vist seg nødvendig med et mer konkret årsmøtevedtak som gir IF Fram fullmakt til pantsettelse av spesifikk eiendom (G/Bnr). Av den grunn innkalles det til ekstraordinært årsmøte for protokollering av konkret vedtak som oppfyller Sparebank 1 og Statens kartverk sine krav for innvilgelse av lån og tinglysing av den nødvendige sikkerhet. De som har spørsmål til saken bes kontakte styreleder Steinar Nyland (mob: 41607947) eller daglig leder Jon Egil F. Jøssang (94154023).


Det fremmes da følgende forslag til vedtak:

1.       IF FRAM pantsetter eiendommen Gnr 3020, Bnr 1039/1040 i Larvik kommune, som sikkerhet for Framparken Eiendom AS, org.nr 991877533, sitt låneopptak i Sparebank 1, stort inntil NOK 8,1 millioner med formål om utbygging og rehabilitering av Framhallen.

2.       Det gis fullmakt til at dokumenter undertegnes av IF Fram iht gjeldende firmaattest.