Fram For Alle

Jon Egil F Jøssang
25.04.2017
Frams Bry-deg-prosjekter har fokus på inkludering og integrering med idrett som arena. Nå er ukentlige treninger for asylsøkere i gang igjen med stort engasjement fra deltakere og trenere!

Fram Fotball har nylig startet opp nytt prosjekt med trening for asylsøkere. Prosjektet er et samarbeid med Larvik Mottak og foregår på Fram hvor det tilbys to ukentlige treninger. Deltakerne kommer hovedsakelig fra Syria og Eritrea og har vist seg å være en ivrig gjeng som liker å spille fotball! Trenerne er Harmohan Sing og Omar El Ghaouti fra a-laget, sammen med Mustafa Ayoub. Trener Petter Belsvik er også involvert som prosjektleder fra Fram Fotball, og kommenterer: -Vi i Fram Fotball er meget glade for å kunne bidra til at integrering i praksis fungerer. Vi er heldige som får stifte bekjentskap med mennesker fra annen kultur og vi lærer mye av hverandre. Fotball er universell, visker ut forskjeller og skaper samhold og glede.

 Det ble gjennomført et lignende prosjekt i 2016 kalt "Prosjekt Mosaikk" på oppdrag av Sana Stiftelsen som ga et tilbud om organisert fotball trening over 8 uker med ca 35 deltakere. Dette ble avsluttet med Champions League hvor også to lag fra Porsgrunn Mottak var invitert til turnering. Det ble pokaler til vinnerlaget, pizza og brus og stor glede. Gry Alice Murdoch ved Larvik Mottak forteller at beboerne fremdeles prater mye om dette. Hun legger også til: - Våren 2017 er planen å gjennomføre et lignede prosjekt og bygge på lærdommen vi vi tok med oss fra suksessen i fjor. I år er prosjektet i Fram's regi og vi har valgt å kalle det 'Fram for Alle'. Vi er veldig glade for at Fram ønsker å samarbeide med mottaket for å gi et meningsfylt treningstilbud til voksne menn på tredje året nå – vi ser dette gir følelser av mestring, tilhørighet og samhold. Som aktivitetsansvarlig er målet mitt å få flest mulig folk ut i aktivitet; aktivitet fremmer nettverksbygging som igjen fremmer integrering og inkludering.

 Det er 23 påmeldte asylsøkere på prosjektet foreløpig, men det er plass til flere. Treningene skal pågå frem til sommeren, og så vil det, tradisjon tro, avholdes Champions League rett over sommeren hvor en også inviterer fra andre asylmottak i Vestfold. Dette gleder vi oss til, og ser frem til hyggelige uker sammen med masse fotballglede!

 Her er litt bilder fra de første treningene: 

20170421_125003.jpg

20170421_130653(0).jpg

20170421_132956.jpg

20170421_132952.jpg

20170424_143301.jpg