Fram-nytt utgave 1

Rune Holst Bloch
15.12.2017
Fram-nytt med nyheter om klubben vår

​I dag ble første utgave av Fram-nytt sendt på mail til klubbens medlemmer.

Første utgave benytter hovedstyret til å informere, i kommende utgaver vil også fotball, håndball og skøyter få spalteplass til å fortelle om egen gruppe.

Fram-nytt er tiltenkt å komme ut 4-6 ganger i året.

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Hilsen

IF Fram