Klart for rehabilitering av Framhallen

​Illustrasjon av nye Framhallen (PS! Ikke sikkert gesims over garderobebygget blir i blått som illustrasjonen viser)

Jon Egil F Jøssang
19.10.2016
Da er kontrakt med entrepenør signert og vi ser frem til at arbeidet med rehabilitering av Framhallen snart skal begynne.

​Årsmøtet i Fram vedtok i mars at Framhallen skulle rehabiliteres. Prosjektgruppa med Einar Knutsen, Gunnar Eliassen og Aage Willy Fjeldvik har jobbet videre med planene og leverte sin innstilling til hovedstyret som har gjort et vedtak, og kontrakt med valgt entrepenør er nå underskrevet. Vi er veldig fornøyd med ryddig og god prosess med Jarlsberg Bygg som valgt entrepenør og kan nå glede oss over at arbeidet snart kommer igang! Vi takker også prosjektgruppa i Fram spesielt for et godt stykke arbeid over lang tid, og IT Tek som har stått for prosjekteringen.

 Det første som skal skje er at det gamle kioskbygget skal rives, før hallen skal få ny kledning og til slutt kommer det nye flotte kiosk og kafeteriabygget. Vi kommer til å holde dere oppdatert her ettersom arbeidet skrider frem. Det vil også være behov for dugnadshjelp og vi er glad for at det er så stor dugnadsvilje i idrettsforeningen vår! Ønsker du å hjelpe til kan du allerede melde din interesse til fram@if-fram.no eller ringe daglig leder Jon Egil F. Jøssang på 94154023. En byggekomite konstitueres neste uke og vil sette en fremdriftsplan sammen med leverandør. Der vil det også avklares nærmere hvilke dugnadshjelp det vil være behov for, og vi kommer også til å bruke hjemmesiden her for å annonsere dette.

utenfor framhallen 161014.jpeg

Etter signeringsmøte, fra venstre Jon Egil F. Jøssang (daglig leder IF Fram), Einar Knutsen (leder prosjektgruppa IF Fram), Rafal Garan (Jarlsberg Bygg) og Svein Eilerås (Jarlsberg Bygg).

A40 Fasader-12_160822.jpg