Meny går inn som generalsponsor for Bry deg prosjektene

​Fra venstre: Petter Belsvik, Odd Horntvedt (Meny Øya), Jan Erik Kjærås (Meny Sentrum), Rune Hansen (Meny Nanset) og Rune Sleveland (Meny Blinken.

Fram
12.05.2017
Meny går inn som går inn som samarbeidspartner i Fram og blir generalsponsor for Bry deg prosjektene.

Meny butikkene som er med i avtalen er Fritzøe Brygge, Nanset Stormarked, Larvik Sentrum, Gloppe og Øya. Meny butikkene har vært opptatt av det viktige arbeidet Fram gjør med integrering og inkludering og ønsket da å gå inn som Generalsponsor for Bry deg prosjektene. Dette er vi veldig glade for og ser fram til et langsiktig og godt samarbeid! Da bilder skulle tas pågikk også trening i regi av Fram for alle prosjektet, (som er en del av Bry deg prosjektene) og det var derfor en god anledning å ta et felles bilde noen av deltakerne som var på trening denne dagen.


20170512_132622.jpg

20170512_132645.jpg

20170512_132804(0).jpg