Støtte fra sparebankstiftelsen DNB

Rune Holst Bloch
20.12.2017
Gatelaget mottok støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

​Fram sitt gatelag for rusavhengige startet som kjent opp i september og har nå holdt på litt over 3 måneder. En ukentlig felles samling med bespisning, sosialt samvær og trening har blitt avholdt

Fra nyåret økes dette til to samlinger ukentlig.

I desember mottok IF Fram kr 50 000,- fra Sparebankstiftelsen til gatelaget, dette setter vi utrolig stor pris på.

En hjertelig takk til Sparebankstiftelsen for støtten

IF Fram.