Til alle som har sitt idrettshjerte i FRAM

Rune Holst Bloch
05.02.2018
Vil du være med på en oppstart/videreføring av de gode gamle samarbeidsformene som
alltid har kjennetegnet IF FRAM.

Om du har noen tanker om hvordan dette bør gjøres og hva du eventuelt kan delta med, ta kontakt.

 

Vi er fire personer som er i valgkomiteen til Hovedstyret.

Det foreligger pr. dato kandidater til nesten alle posisjoner for valg på årsmøtet.

 

Her er de fire personer som ønsker tilbakemeldinger fra dere som vil være med.

Oppgi gjerne hva din deltagelse kan være.

 

Gunnar Knutsen                    Anne Kristine Løsnes            Geir Arne Hansen                               

Tlf. 95 04 35 05                    tlf. 98 28 09 20                       tlf. 98 23 17 06                                   

e-post gknut2@online.no    anneklo71@gmail.com        e-post  hansen.geirarne@gmail.com 

 

Gunnar Eliassen

 Tlf 95 21 74 11

 e.post gunnelia@online.no